Prečo my?

Firma BAUGROUP s.r.o. prináša na Slovenský trh nové technické riešenia stavebných detailov v oblasti zatepľovania, ktoré sú používané v Rakúsku a Nemecku, a majú zásadný vplyv na životnosť diela. Ponúkame zákazníkom a investorom na Slovensku kvalitu stavebných prác, ktorá je bežnou súčasťou stavebníctva vyspelej Európy. Proces obnovy, odstránenia systémových porúch a zateplenia budov je náročný, a preto je na mieste odovzdať ho do rúk týmu odborníkov.

Ing. Miroslav Kocian

Ing. Marek Šlesár: