Kontakt

Sídlo spoločnosti :

BAUGROUP TZB s.r.o.
ul. Závodná 3
821 07, BRATISLAVA

Prevádzka č.1
sklad a kancelária spoločnosti:

BAUGROUP TZB, s.r.o.
ul.Závodná č. 3    
821 07, BRATISLAVA

Prevádzka č.2
kancelária a sklad spoločnosti:             
BAUGROUP TZB, s.r.o.     
ul. Drevená č. 2          
969 01, Banská Štiavnica  

IČO: 36 270 695
IČ DPH: SK2021987869

e-mail: info@baugrouptzb.sk
tel: +421 905 837 274
tel: +421 948 156 444